De inhoud van deze pagina is niet van toepassing op de VS.

ExEm Foam Inc.

Alomvattend nalevingsprogramma van Californië

ExEm Foam Inc. zet zich in om een effectief nalevingsprogramma op te zetten en te onderhouden in overeenstemming met de Compliance Program Guidance gepubliceerd door het U.S. Department of Health and Human Services, Office of Inspector General1 (de “OIG Guidance”). Verder heeft de gezondheidszorgindustrie de PhRMA Code on Interactions with Health Care Professionals (PhRMA)2 opgesteld, en het Comprehensive Compliance Program van ExEm Foam Inc. is ontworpen in overeenstemming met deze code. In overeenstemming met de vrijwillige normen die door de OIG Guidance zijn vastgesteld en zoals uitdrukkelijk erkend in de OIG Guidance, hebben wij ons Compliance Program aangepast aan de unieke omgeving en omvang van ExEm Foam Inc. Wij herzien ons Compliance Programma regelmatig om te voldoen aan de veranderende richtlijnen van de industrie en de compliance behoeften van ons bedrijf.Ons Compliance Programma dat door onze Raad van Bestuur is opgesteld, is bedoeld om overtredingen van de wet of het beleid van ExEm Foam Inc. te voorkomen en op te sporen; zoals in de OIG Guidance wordt erkend, kan de implementatie van een Compliance Programma echter niet garanderen dat onbehoorlijk gedrag volledig wordt uitgebannen. ExEm Foam Inc. verwacht dat werknemers en onze vertegenwoordigers zich houden aan ons beleid inzake interacties met HCP’s en de andere beleidslijnen die zijn opgesteld ter ondersteuning van ons Compliance Programma. In het geval dat ExEm Foam Inc. zich bewust wordt van mogelijke schendingen van de wet of het bedrijfsbeleid, zal het bedrijf de zaak onderzoeken en relevante disciplinaire maatregelen nemen en corrigerende maatregelen treffen om toekomstige schendingen te voorkomen.
Zoals vereist door de California Health & Safety Code §119402(d) heeft ExEm Foam Inc. een jaarlijkse uitgavenlimiet van $2.000 geïmplementeerd voor educatieve artikelen, promotieartikelen of activiteiten die ExEm Foam Inc. mag verstrekken aan erkende professionals in de gezondheidszorg in Californië. Deze promotionele artikelen en activiteiten zijn ook onderworpen aan beperkingen die zijn uiteengezet in ons beleid inzake interacties met HCP’s (in overeenstemming met de PhRMA Code) en andere beleidslijnen en procedures van het Compliance Program.

Company, Inc. 2021 Verklaring van overeenstemming

ExEm Foam Inc. verklaart hierbij dat zij naar beste weten en overtuiging haar Comprehensive Compliance Program en de relevante vereisten van California Health & Safety Code §§119400-119402 naleeft.

Contactgegevens

Voor een kopie van deze verklaring of voor meer informatie over ons nalevingsprogramma kunt u contact opnemen met ExEm Foam Inc. door een e-mail te sturen naar compliance@exem-foam.com

1 Compliance Program Guidance for Pharmaceutical Manufacturers.

You are on the global website

Please note that not all products and services may be available in your country or region due to various legal and regulatory restrictions. To see content for you specific location, choos the relavant country of region below.

By clicking here you confirm that you work in healthcare.

.